BURGERFEST

3.-5. září 2021

Podmínky pro vstup do areálu

Při vstupu do areálu musíte splnit jednu ze tří podmínek (Covid pass, popř. písemné potvrzení):

  • 2 týdny od ukončené dávky očkování.
  • Do 180 dnů od prodělání onemocnění COVID-19
  • Negativní antigenní test ne starší 72 hod. nebo negativní PCR test ne starší 7 dní

Opatření platící v areálu festivalu

Každý návštěvník je povinen prokázat se pořadateli na místě k tomu určeném potvrzením o negativním testu na SARS-CoV-2 a/nebo potvrzením o ukončeném očkování proti SARS-CoV-2 a/nebo bude schopen prokázat imunitu po prodělaném onemocnění SARS-CoV-2 v souladu s platnou a účinnou legislativou týkající se ochrany obyvatelstva před dalším šířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 (dále jen „legislativa související s pandemií koronaviru“).

Pořadatel si vyhrazuje právo nevpustit návštěvníka, který by se mu odmítl prokázat shora uvedenými způsoby, do areálu festivalu či do jiných míst s areálem souvisejících, tj. např. do stanového městečka, parkoviště atp. (dále vše jen jako „festivalové prostory“).

Návštěvníci jsou povinni ve festivalových prostorech používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), bude-li to vyžadovat platná a účinná legislativa související s pandemií koronaviru.

Návštěvník bere na vědomí, že pořadatel je oprávněn požádat ho, i prostřednictvím třetí osoby, k nasazení tohoto ochranného prostředku, v případě jeho neužívání. Jestliže návštěvník použití shora popsaného ochranného prostředku odmítne, vyhrazuje si pořadatel právo nevpustit takového návštěvníka do festivalových prostor nebo ho požádat, aby festivalové prostory opustil a to bez jakékoliv náhrady ze strany pořadatele.

Návštěvník je rovněž povinen dodržovat i další případné povinnosti a omezení související s platnou a účinnou legislativou související pandemií koronaviru.

V případě, že by byl pořadatel z důvodu nedodržení platné a účinné legislativy související pandemií koronaviru ze strany návštěvníka sankcionován příslušnými správními orgány, má právo požadovat po tomto návštěvníkovi vzniklou újmu.