BURGERFEST

7.-8. září 2019

NOVINKY

Otevírací doba areálu, vstupné, návštěvní řád

Sobota 7. 9. 2019 10:00-23:00
Neděle 8. 9. 2019 10:00-20:00

Stánky jsou otevřené po celou otevírací dobu akce. Akce se koná na Křižíkově fontáně (za pavilonem). Všechny stánky jsou umístěné na střechách přilehlých pavilonů, kolem fontány a za fontánou u travnaté plochy. 

Vstupné 2019

Vstupenky v předprodeji zde či na GoOut:

Vstupenku je možné vytisknout, či pouze ukázat při vstupu na chytrém telefonu. Dále bude možné vstupenky zakoupit na pokladnách před vstupem na festival v oba dva dny trvání akce a to za cenu 150 Kč/ den.  Letošní novinkou je rodinné vstupné: 2 dospělí a 2 děti  – 300 Kč/den.

Výhodou předprodeje je nižší cena a rychlejší odbavení při vstupu. V ceně vstupného je vstup do areálu, zábavný program, WC. Vstupenka neobsahuje žádnou degustaci.

Vstupenka platí POUZE pro zakoupený den.

Děti do 120 cm a ZTP mají VSTUP ZDARMA!

 

Návštěvní řád

  • Každý návštěvník festivalu obdrží po zaplacení identifikační náramek na zápěstí, který slouží jako vstupenka a opravňuje ho ke vstupu do festivalového areálu s možností kdykoli jej opustit a zase se vrátit. Identifikační náramek je nepřenosný a při závažném poškození je neplatný, platí pro zakoupený den konání festivalu. Každý návštěvník je povinen se při vstupu do festivalového areálu i při namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat bezpečnostní službě. V případě neplatného náramku či nemožnosti se prokázat, nebude návštěvníkovi umožněn vstup, popřípadě bude vyveden bezpečnostní službou z areálu.
  • Pořadatel je oprávněn provádět při vstupu na festival bezpečnostní kontrolu návštěvníků včetně kontroly předmětů vnášených na festival.
  • Na festival se nesmí vnášet a používat zbraně, pyrotechnika, jednorázové PET lahve, plechovky, skleněné nádoby a další nebezpečné předměty. Dále vlastní potraviny a nápoje, omamné a toxické látky.
  •  Vstupem na festival uděluje návštěvník souhlas s tím, že v souvislosti s festivalem a v prostorách festivalu mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující návštěvníka, které mohou být následně užívány. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží žádná odměna.
  • Vstup psům je povolen, dle vyhlášky však musí mít náhubek a být na vodítku.
  • Změna programu vyhrazena.