BURGERFEST

5.-6. září 2020

NOVINKY

Otevírací doba areálu, vstupné, návštěvní řád

Otevírací doba:

Sobota 5. 9. 2020 10:00-23:00
Neděle 6. 9. 2020 10:00-20:00

Stánky jsou otevřené po celou otevírací dobu akce. Akce se koná na Křižíkově fontáně (za pavilonem). Všechny stánky jsou umístěné na střechách přilehlých pavilonů, kolem fontány a za fontánou u travnaté plochy. 

Vstupné 2020:

vstupenky bude možné zakoupit opět v předprodeji za zvýhodněnou cenu a dále ve dnech konání festivalu. Sledujte novinky!

Návštěvní řád

  • Každý návštěvník festivalu obdrží po zaplacení identifikační náramek na zápěstí, který slouží jako vstupenka na zakoupený den a opravňuje ho ke vstupu do festivalového areálu s možností kdykoli jej opustit a zase se vrátit. Identifikační náramek je nepřenosný a při závažném poškození je neplatný, platí pro zakoupený den konání festivalu. Každý návštěvník je povinen se při vstupu do festivalového areálu i při namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat bezpečnostní službě. V případě neplatného náramku či nemožnosti se prokázat, nebude návštěvníkovi umožněn vstup, popřípadě bude vyveden bezpečnostní službou z areálu.
  • Pořadatel je oprávněn provádět při vstupu na festival bezpečnostní kontrolu návštěvníků včetně kontroly předmětů vnášených na festival.
  • Na festival se nesmí vnášet a používat zbraně, pyrotechnika, jednorázové PET lahve, plechovky, skleněné nádoby a další nebezpečné předměty. Dále vlastní potraviny a nápoje, omamné a toxické látky.
  •  Vstupem na festival uděluje návštěvník souhlas s tím, že v souvislosti s festivalem a v prostorách festivalu mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující návštěvníka, které mohou být následně užívány. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží žádná odměna.
  • Vstup psům je povolen, dle vyhlášky však musí mít náhubek a být na vodítku.
  • Změna programu vyhrazena.