BURGERFEST

5.-6. září 2020

NOVINKY

Otevírací doba areálu, vstupné, návštěvní řád

Otevírací doba:

Pátek 4. 9. 2020     15:00-23:00

Sobota 5. 9. 2020 9:00-24:00
Neděle 6. 9. 2020 10:00-20:00

Stánky jsou otevřené po celou otevírací dobu akce. Akce se koná opět na Křižíkově fontáně (za pavilonem). Všechny stánky jsou umístěné na střechách přilehlých pavilonů, kolem fontány a za fontánou u travnaté plochy. 

Vstupné 2020:

vstupenky bude možné zakoupit opět v předprodeji za zvýhodněnou cenu a dále ve dnech konání festivalu. Vstupenka platí pro všechny 3 akce – Burgerfest, Prague Harley Days i Koncert pro 10 milionů! Za jedno vstupné si tak užiješ ještě víc zábavy!

Covid info: vzhledem k chaotické situaci ohledně vydávání různých vládních příkazů, bychom tě rádi informovali, že pevně věříme, že akce se opravdu uskuteční. Pokud bychom však byli nuceni akci zrušit, tak zajistíme vrácení peněz, či možnost prodloužení platnosti vstupenky na další ročník. Uschovej si vždy doklad o zaplacení!

Návštěvní řád

  • Každý návštěvník festivalu obdrží po zaplacení identifikační náramek na zápěstí, který slouží jako vstupenka na zakoupený den a opravňuje ho ke vstupu do festivalového areálu s možností kdykoli jej opustit a zase se vrátit. Identifikační náramek je nepřenosný a při závažném poškození je neplatný, platí pro zakoupený den konání festivalu. Každý návštěvník je povinen se při vstupu do festivalového areálu i při namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat bezpečnostní službě. V případě neplatného náramku či nemožnosti se prokázat, nebude návštěvníkovi umožněn vstup, popřípadě bude vyveden bezpečnostní službou z areálu.
  • Pořadatel je oprávněn provádět při vstupu na festival bezpečnostní kontrolu návštěvníků včetně kontroly předmětů vnášených na festival.
  • Na festival se nesmí vnášet a používat zbraně, pyrotechnika, jednorázové PET lahve, plechovky, skleněné nádoby a další nebezpečné předměty. Dále vlastní potraviny a nápoje, omamné a toxické látky.
  •  Vstupem na festival uděluje návštěvník souhlas s tím, že v souvislosti s festivalem a v prostorách festivalu mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující návštěvníka, které mohou být následně užívány. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží žádná odměna.
  • Vstup psům je povolen, dle vyhlášky však musí mít náhubek a být na vodítku.
  • Změna programu i termínů vyhrazena.