BURGERFEST

7.-8. září 2024

Info

Otevírací doba areálu, vstupné, návštěvní řád

Vstupné pro rok 2023 na Burgerfest a Prague Harley Days začíná od 300 Kč na den – děti do 15 let zdarma!

Akce je pro veřejnost otevřena:

Pátek 14:00 – 02:00

Sobota 08:00 – 02:00

Neděle 09:00 – 20:00

Minimální provozní doba (stánky jsou otevřené) – pátek do 20:00, sobota do 22:00, neděle do 18:00. Akce se koná na Bruselské cestě (za pavilonem) a na Křiříkově fontáně. Všechny prezentace jsou umístěné kolem fontány a za fontánou u travnaté plochy. 

NENÍ POVOLENO VNÁŠET DO AREÁLU:

• alkohol, skleněné lahve 

• zbraně, výbušniny aj.

• jakékoliv nelegální drogy
• drony
• koloběžky, kola, odrážedla, tříkolky, skateboardy, segway apod.
• ostatní nebezpečné předměty

Konkrétní povolení může upravit pořadatelská služba, kterou je vždy nutné uposlechnout, jakkoliv by se její pokyny rozcházely s těmito informacemi. Bezpečnostní služba má právo kontrolovat vaše tašky / zavazadla, stejně tak obsah lahví, které chcete vnést do areálu

PARKOVÁNÍ

 • VSTUPENKY

  PRODEJ VSTUPENEK NA MÍSTĚ

  Celoeventová vstupenka (PHD + Burgerfest + FMX Gladiator Games Open Air 1.-3. 9.) stojí 700 CZK

  Jednodenní vstupenka (PHD + Burgerfest + FMX Gladiator Games Open Air) stojí 300 CZK

  VSTUP ZDARMA

  • Rezidenti Prahy 7 (OP)
  • Děti pod 15 let (s průkazkou např. na MHD) 
  • Těhotné ženy (s těhotenskou průkazkou)
  • ZTP a jejich doprovod (s průkazem ZTP)
  • osoby starší 70 let (OP) 

  PLACENÍ

  Platí se pomocí náramku s čipem NFCtron. Ten dostaneš ihned po vstupu do areálu oproti své vstupence. Na svůj čip si můžeš dobít od 100 do 15 000 Kč.

  Jak si dobít kredit?

  1. Online před akcí

  • Jdi na adresu NFCtron Pass a dobij si kredit bezplatně, pohodlně, online.
  • Náramek s čipem obdržíš při vstupu do areálu oproti platné vstupence.
  • Po celou dobu akce můžeš sledovat aktuální útratu ve svém telefonu v NFCtron Pass, kde máš také přístup ke všem dokladům. Útratu můžeš sledovat i v aplikaci NFCtron.

  2. Na místě

  • Posílili jsme počat dobíjecích míst.
  • Peníze si dobiješ hotově nebo kartou od 100 Kč do 15 000 Kč.
  • Dostaneš doklad s odkazem a QR kódem, který si pečlivě uschovej pro kontrolu zůstatku kreditu a vrácení zbývajícího kreditu.

  Stáhni si aplikaci NFCtron pro ještě lepší přehled o své útratě!

  Stáhni si do svého telefonu aplikaci NFCtron, načti čip a sleduj útratu ještě pohodlněji!

  Aplikace je dostupná v App Store i Google Play. Pro plnou funkčnost aplikace je nutná NFC technologie ve vašem telefonu.

  Odkaz pro stažení: https://lnk.bio/nfctron

  Nestačil ti kredit?

  Kredit si můžeš dobít kdykoli během akce na označeném dobíjecím místě NFCtron hotově nebo kartou.

  Zbývá ti kredit?

  Vrácení zůstatku kreditu je zdarma a bez omezení na účty vedené v CZK i v EUR. Stačí si o něj pár kliky zažádat přes vaši online účtenku z místa akce, přes NFCtron Pass nebo pomoci mobilní aplikace NFCtron. Peníze vracíme na bankovní účet do 14 dnů od konce akce.

  PSI

  Do areálu mohou pouze asistenční psi na vodítku a s náhubkem.

  PARKOVÁNÍ

  • Motocykly– zdarma na parkovišti v areálu Výstaviště. Kapacita parkoviště je cca 2000 motocyklů.
  • Auta– nezajišťujeme.

  5 TIPŮ PRO NÁVŠTĚVNÍKY

  1. Dávej pozor – pohybuješ se v areálu, kde jezdí motocykly.
   2.Respektuj pravidla pro návštěvníky a pokyny organizátorů. Udržuj prosím areál čistý.
   3. Na cizí motocykly se nesahá!
   4. Důležitá telefonní čísla
   •jednotné evropské číslo tísňového volání: 112
   •PR & MEDIA:  +420 724 542 263
  • organizátor/info:+420 771 278 308‬
  1. Prosím, buď ohleduplný vůči obyvatelům blízkého okolí Výstaviště. Neparkuj svůj motocykl na chodníku a snaž se v noci nedělat hluk. Děkujeme!

  NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

  POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE

  JAK SE DOSTAT NA  BURGERFEST + Prague Harley Days

  Na motocyklu

  Do areálu můžeš vjet na motocyklu jakékoliv značky!

  Pěšky/MHD

  Doporučujeme využít městskou hromadnou dopravu. Výchozím dopravním spojem pro příjezd je metro linka C, stanice Nádraží Holešovice. Po východu z metra  je možné pokračovat pěšky (cca 10 min) či tramvají č.  12, 17 nebo 6 na zastávku Výstaviště Holešovice.

  Automobilem 

  V omezeném množství je možné využít placené parkoviště pro automobily před Tip Sport Arénou. Kapacita tohoto parkoviště je však omezená, proto doporučujeme využít MHD.

  NENÍ POVOLENO VNÁŠET DO AREÁLU:

  • alkohol, skleněné lahve
  • zbraně, výbušniny aj.
   • zvířata
  • jakékoliv nelegální drogy
   • drony
   • koloběžky, kola, odrážedla, tříkolky, skateboardy, segway apod.
   • ostatní nebezpečné předměty

   Konkrétní povolení může upravitpořadatelská služba, kterou je vždy nutné uposlechnout, jakkoliv by se její pokyny rozcházely s těmito informacemi.
   Bezpečnostní službamá právo kontrolovat vaše tašky / zavazadla, stejně tak obsah lahví, které chcete vnést do areálu.

  OTEVÍRACÍ DOBA

  PÁTEK 14:00 – 02:00
  SOBOTA 8:00 – 2:00
  NEDĚLE 9:00 – 20:00

PSI

Doporučujeme nechat čtyřnohé mazlíčky doma z důvodu velkého hluku, motorek atd.. Pokud je nezbytně nutné prosíme mít pejska na vodítku a s náhubkem.

_______

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BURGERFEST, PRAGUE HARLEY DAYS 2022

A.              Úvodní ustanovení

i.    Tento návštěvní řád je směrnicí vydávanou promotérem akce UScatering s.r.o., IČ 248 31 611 se sídlem Na bělidle 31, Praha 5, 150 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178 419 a dále s promotérem akce Prague Harley Days s.r.o., IČ 093 79 118 se sídlem U Šalamounky 769/41, Košíře, 158 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 335 418 (dále jen „provozovatel“ a/nebo „pořadatel“ a/nebo „promotér“), která určuje základní závazná pravidla osob vstupujících do prostor konání akce Prague Harley Days 2020, Koncert pro 10 milionů a Burgerfest (dále jen „areál akce“) a využívajících zařízení umístěných v areálu akce (dále jen „návštěvní řád“) v době konání výše uvedené akce tzn. ve dnech – 04. 09. 2020 (pátek) a 06. 09. 2020 (neděle).

ii.    Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti, zajištění požární ochrany, hygieny, zajištění ochrany zdraví a majetku v areálu akce a rovněž zabezpečení ideálních podmínek průběhu všech sportovních, společenských a/nebo kulturních akcí (dále jen „akce“), které budou pořádány v areálu akce. Cílem návštěvního řádu akce je též zajištění příjemné kulturní, sportovní a společenské atmosféry v areálu.

iii.    Areálem akce se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí viditelně ohraničené prostory provozovatele na pozemcích výstaviště v Holešovicích v Praze 7 (dále jen „areál akce“). Pro návštěvníky bude areál otevřen v níže uvedených dnech, časech a jednotlivých prostorách areálu akce:

Provozní doba areálu:

Pátek 14:00 – 00:00

Sobota 08:00 – 00:00

Neděle 09:00 – 20:00

iv)      Zóny:

 

i.    Informace

1.   Odbavení návštěvníků

ii.    Fontána stage

1.   Hudební program

2.   Cooking show

3.   Food & drink

iii.    Křižíkova fontána – střechy

1.   Food& drink ¨

iv.    Park Stage

1.   Hudební vystoupení

2.   Food & drink

3.   Jack Daniel’s bar

v.Fun zona

1. Bikerské hry

2.   Workshopy

vi.  Market zona

1.   H-D dealers

2.   Vendors

3.   Custom Bike Show

vii.     V.I.P zona

viii.    Street & BBQ

1.Cooking stage – workshopy

2. Food & Drink

ix. WW2

1.   Výstava a přehlídka armádní techniky z 2. světové války

x. Harley- Davidson Praha muzeum

1.   Historie H-D Praha

xi.H.O.G

1.   Prezentace členů Harley owners group

xii.Pin up zona

1.   Prezentace pin-up girls

xiii. Family zóna

1.   Zóna určená primárně pro děti

2.   Sportovní a pohybové aktivity

3.   Soutěže

4.   Food & drink (bezalkoholové, zákaz kouření v celé zóně)

xiv. Demo rides

1.   Testovací jízdy motocyklů HD, Indian, Tucar, Jeep

2.   Organizovaná časové omezená vyjížďka s doprovodem pořadatele

3.   New Bike Expo

4.   Autorizovaný servis

5.   Mytí motocyklů

xv.    Parking

v.  Vstupem do areálu akce vyjadřuje každý návštěvník souhlas s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu a okamžikem vstupu do areálu akce se tento návštěvní řád stává pro každého návštěvníka závazným, a to po celou dobu pobytu v areálu akce.

vi.   Návštěvníkem a/nebo veřejností se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí každá osoba vstupující do areálu akce, a to včetně zástupců médií.

vii.     Ustanovení tohoto návštěvního řádu se použijí obdobně i na osoby vstupující do areálu akce na základě zvláštního smluvního vztahu s provozovatelem a/nebo jeho smluvními partnery (dále jen „personál“).

 

B.    Areál akce vstupy – výstupy, kontrola dodržování návštěvního řádu

i.     Areál akce slouží návštěvníkům k trávení volného času, k aktivní účasti a sledování akcí, které jsou v areálu pořádány.

ii.    Veřejnost může do areálu akce, resp. do jeho příslušně vymezených zón, vstupovat pouze se souhlasem provozovatele a/nebo pouze v návštěvních hodinách a/nebo pouze v souladu s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu. Jakékoliv reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do areálu.

iii.    Dozor nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu provádí řádně označení pracovníci provozovatele a další k tomu provozovatelem pověřené a řádně označené osoby, bezpečnostní služba, resp. její řádně označení pracovníci, a v rozsahu svých zákonných pravomocí rovněž Policie České republiky a Městská policie hl. m. Prahy.

iv.    Do areálu akce vstupuje každá osoba na vlastní riziko.

v.    Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek, stejně tak jako osoby, které svým chováním ohrožují bezpečnost a/nebo zdraví osob a/nebo majetku nacházejícího se v areálu akce, pozbývají oprávnění k pobytu v areálu akce a nemusí být do areálu akce vpuštěny a/nebo mohou být pracovníkem pořadatele, pořadatelem pověřenou osobou a/nebo bezpečnostní službou z areálu akce vyvedeny. Stejně tak nemusí být do areálu akce vpuštěny a/nebo mohou být z areálu akce vyvedeny osoby, které porušují pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu a/nebo, které nerespektují pokyny pracovníků pořadatele, pořadatelem pověřených osob a/nebo bezpečnostní služby

vi.    Osoby, které nebudou za podmínek dle tohoto návštěvního řádu do areálu akce vpuštěny a/nebo budou z areálu akce vyvedeny, nemají nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast na akcích pořádaných v areálu akce Osobám uvedeným v tomto ustanovení může být pořadatelem zároveň omezen, či zcela zakázán vstup do areálu akce.

vii.    V areálu akce je zakázán prodej tabákových a alkoholických výrobků osobám mladším 18 let. Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo zcela zakázat prodej tabákových a alkoholických výrobků po dobu konání vybraných akcí pořádaných v areálu akce.

Informace o zvláštním zákazu prodeje tabákových a alkoholických výrobků dle tohoto ustanovení bude vždy vhodně uveřejněna v areálu akce a zároveň bude provozovatelem, nebo bezpečnostní službou dána na vědomí všem dotčeným osobám.

C Bezpečnost – COVID

 1. Návštěvníci jsou povinni dodržovat platná hygienická a vládní opatření, jež jsou aktuálně v platnosti:
 2. a) dodržování rozestupů 2 m (například ve frontách na občerstvení, do sociálního zařízení apod.)
 3. b) zakrytá ústa a nos ve vnitřních prostorách dle vlastního uvážení
 4. c) používání desinfekce, které jsou k dispozici všem návštěvníkům u sociálních zařízení, u informací nebo u zón s občerstvením
 5. Hygienická opatření se mohou lišit na základě aktuální epidemiologické situace

D. Povinnosti návštěvníků

i.    Návštěvníci akce jsou povinni chovat se v jeho areálu akce tak, aby svým jednáním neohrožovali bezpečnost a/nebo zdraví třetích osob a/nebo jejich majetek, stejně tak jako zařízení umístěná v areálu akce a dále svým chováním neomezovat, neohrožovat či neobtěžovat ostatní návštěvníky nad míru odpovídající okolnostem vyplývajícím z průběhu akcí pořádaných v areálu akce.

ii.    Návštěvníci akce jsou povinni dodržovat pokyny a nařízení pracovníků pořadatele, osob pověřených pořadatelem a/nebo bezpečnostní služby, jakož i pokyny a nařízení Policie České republiky, Městské policie hl. m. Prahy, hasičské služby a zdravotnické záchranné služby.

iii.    Všechny komunikace v areálu Výstaviště Praha 7 – Holešovice jsou zkolaudovány na úroveň veřejných silničních komunikací. Všichni návštěvníci akce i personál akce (mj. řidiči motorových vozidel, motocyklů, cyklisté  i pěší = chodci) musí dodržovat příslušná ustanovení zákona 361 / 2000 Sb. „o provozu na pozemních komunikacích“ ve znění všech pozdějších dodatků a změn.

iv.    Návštěvníci akce jsou povinni respektovat pravidla vyplývající z tohoto návštěvního řádu a obecně závazných právních předpisů, jakož i pravidla slušného chování a dobrých mravů.

v.    Návštěvníci akce mají zakázáno vnášet do areálu akce a/nebo mít v areálu akce v držení zejména následující předměty:

 1. rasistické, hanlivé, vulgární, či jiné materiály odporující dobrým mravům;
 2. zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty použitelné jako sečné, bodné, či úderové zbraně či jiné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví či život návštěvníků;
 3. leptavé, hořlavé, výbušné, barvicí, toxické nebo jiné látky ovlivňující zdraví;
 4. lahve, nádoby, plechovky a/nebo jiné předměty z lámavých, z tříštivých nebo výjimečně tvrdých materiálů;
 5. pyrotechniku nebo odpalovací zařízení;
 6. alkoholické nápoje a/nebo návykové a omamné látky;
 7. zvířata s výjimkou asistenčních psů pro tělesně postižené osoby; asistenční psi musí být po celou dobu pobytu v areálu na vodítku a musí mít nasazený košík odpovídající velikosti a rase psa;
 8. materiály propagující politickou stranu nebo hnutí, či jakékoliv politicky zaměřené materiály;
 9. slzotvorné spreje včetně tzv. pepřových);
 10. tlakové nádoby (vyjma osobních / ústních deodorantů a sprejů na vlasy);
 11. munici / náboje do střelných zbraní;
 12. materiály, které by propagovaly osoby, které nejsou oficiálními partnery provozovatele, a/nebo jakékoliv jiné materiály, jejichž užitím v areálu by mohla být porušena ochrana dobrého jména promotéra a jeho partnerů.
 13. drony či obdobná létací / létající zařízení / stroje – ať už samočinná a/nebo dálkově ovládaná. Nad celým areálem Výstaviště Praha (Holešovice) a okolím je bezletová zóna.
 14. V případě vnášení či dovážení jízdních kol, skateboardů či koloběžek berou návštěvníci na vědomí, že na nich v areálu akce smějí jezdit pouze v místech k tomuto účelu určených.
 • O nebezpečnosti a/nebo nevhodnosti jednotlivých předmětů vnášených návštěvníkem do areálu akce má právo rozhodnout provozovatel nebo jím pověřené osoby, a to zejména vedoucí pracovníci bezpečnostní služby (např. Supervisor) a/nebo jemu nadřízené osoby, při vstupu do areálu akce, popř. i kdykoliv po vstupu návštěvníka do areálu akce. Rozhodnutí těchto osob je pro návštěvníka areálu závazné. Osoby držící nebezpečné a/nebo nevhodné předměty ve smyslu tohoto článku jsou povinny tyto předměty zanechat na svoji odpovědnost mimo areál akce. V opačném případě pozbývají osoby držící nebezpečné a/nebo nevhodné předměty ve smyslu tohoto článku oprávnění k pobytu v areálu akce a nemusí být do areálu akce vpuštěny a/nebo mohou být pracovníkem pořadatele, pořadatelem pověřenou osobou a/nebo bezpečnostní službou z areálu akce vyvedeny.

viii.    Návštěvníci jsou povinni umožnit pracovníkům provozovatele, provozovatelem pověřeným osobám a/nebo bezpečnostní službě provést prohlídku vnášených předmětů a zavazadel za účelem kontroly dodržování předchozího ustanovení.

Odmítne-li návštěvník provedení prohlídky dle tohoto ustanovení, pak nemusí být do areálu akce vpuštěn a/nebo může být z areálu akce vyveden.

ix.    Návštěvníci akce souhlasí s provedením bezpečnostní prohlídky za účelem kontroly dodržování tohoto návštěvního řádu, a to jak prohlídky zavazadel, tak osobní prohlídky pracovníky provozovatele, provozovatelem pověřenými osobami a/nebo bezpečnostní službou.

V rámci bezpečnostní prohlídky mohou být návštěvníci areálu podrobeni kontrole např. prostřednictvím k tomu určených technických prostředků.

Odmítne-li návštěvník provedení /absolvování bezpečnostní prohlídky dle tohoto ustanovení, pak nemusí být do areálu akce vpuštěn a/nebo může být z areálu akce vyveden.

x.    Návštěvníkům akce je dále zakázáno:

 1. projevovat, rozšiřovat či veřejně propagovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení a/nebo k takovému jednání jiné podněcovat;
 2. propagovat jakoukoliv politickou stranu nebo hnutí, či výrobek nebo službu;
 3. přelézat, či vstupovat na jakékoliv stavby a zařízení v areálu akce, a to zejména fasády, ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stromy, sloupy, střechy, mantinely, podpůrné konstrukce apod.;
 4. vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky resp. personál a/nebo k nimž nemá odpovídající vstupní oprávnění;
 5. vhazovat jakékoliv předměty do prostor, v nichž se pohybují návštěvníci, personál nebo účinkující – např. jevišť a hledišť;
 6. sedět a/nebo ležet a/nebo stát a/nebo klečet na zábranách, plotech, nášlapných bariérách
  a dalších zařízeních či technických prostředcích promotéra a jeho dodavatelů, které nejsou
  k výše uvedeným činnostem výslovně určeny;
 7. pořizovat v areálu jakékoliv zvukové, či obrazové záznamy pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu provozovatele;
 8. kouřit v místech, kde to je zakázáno tzn. zejména v halách a v celé Family zóně;
 9. svévolně přemisťovat, či jiným způsobem manipulovat se zařízením a/nebo vybavením promotéra resp. jeho dodavatelů umístěným v areálu;
 10. jakýmkoliv způsobem manipulovat s rozvody vody, elektrické energie, vzduchu, či jiným zařízením v areálu akce;
 11. ničit jakékoliv zařízení a vybavení umístěné v areálu akce, a to včetně parkových dřevin a travin;
 12. popisovat, polepovat nebo pomalovávat jakékoliv zařízení, vybavení nebo komunikace v areálu akce;
 13. konat tělesné potřeby mimo toalety, či jakýmkoliv jiným způsobem znečišťovat areál akce;
 14. pohybovat se v areálu mimo komunikace, či mimo komunikace a plochy za tím účelem označené provozovatelem;
 15. vjíždět do areálu bez předchozího souhlasu, popř. instrukce provozovatele;
 16. vyhrožovat násilím a/nebo se jej dopustit vůči jednotlivci a/nebo skupině osob a/nebo k takovému jednání jiné podněcovat.

xi.    Návštěvníci a personál akce jsou s ohledem na oblast požární ochrany zejména povinni:

 1. počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku a/nebo rozšíření požáru;
 2. respektovat zákaz – zakládání / rozdělávání otevřeného ohně či manipulace s ním, zapalování a/nebo odstřelování jakékoliv pyrotechniky v celém areálu akce či v jeho sousedství;
 3. v případě zjištění požáru postupovat v souladu s požární poplachovou směrnicí, která je přílohou tohoto návštěvního řádu;
 4. respektovat zákaz používání grilů mimo vyhrazené zóny v celém areálu akce zejména s použitím tlakových nádob na stlačené plyny;
 5. respektovat zákaz plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs;
 6. respektovat zákaz vypouštění tzv. „lampionů štěstí“, známých též jako „létající přání“.

xii.    Návštěvníci nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu a/nebo v rozporu s podmínkami uděleného písemného souhlasu provozovatele vykonávat v areálu akce jakoukoliv podnikatelskou nebo obdobnou činnost, či ostatním návštěvníkům rozdávat a/nebo prodávat jakékoliv předměty, a to včetně novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů, apod., nebo uvnitř areálu skladovat jakékoliv předměty.

xiii.    Bez předchozího souhlasu příslušné oprávněné osoby pořadatele akce bude odepřen vstup do areálu akce osobám s jakýmkoliv druhem přenosových zařízení, a to datových, zvukových i obrazových a/nebo jejich kombinace.

xiv.    Bez předchozího souhlasu příslušné oprávněné osoby pořadatele akce je všem osobám v areálu akce zakázán přenos a napomáhání při přenosu, výroba obrázků a reprodukce dění akce jakýmkoliv způsobem včetně internetu a mobilních telefonů.

xv.    Bez předchozího souhlasu příslušné oprávněné osoby pořadatele akce je všem osobám zakázáno použití, přenos a/nebo reprodukce loga nebo chráněné známky akce.

xvi.    Návštěvníci se při vstupu do jednotlivých částí areálu akce seznámí s provozním řádem/provozními podmínkami předmětného prostoru a jsou povinni se tímto provozním řádem/podmínkami v příslušném prostoru řídit a respektovat pokyny pořadatele, resp. jím pověřených osob.

E.     Odpovědnost za škodu

i.    Vstup a užívání areálu akce uskutečňují návštěvníci na vlastní nebezpečí a návštěvníci jsou povinni si v areálu akce počínat tak, aby předcházeli vzniku škod na zdraví a/nebo majetku, a to jak na vlastním, tak na zdraví nebo majetku třetích osob.

ii.    Pořadatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu na zdraví a/nebo majetku vzniklou na straně návštěvníka zaviněním jiného návštěvníka a/nebo návštěvníků, a to jak v případě úmyslného, tak ani neúmyslného jednání, kterým by škoda byla způsobena. Škodu lze uplatnit výhradně přímo na osobě a/nebo osobách, která/které svým jednáním danou škodu způsobila/způsobily.

iii.    Návštěvníci jsou povinni odkládat věci pouze na místech k tomuto účelu přímo vyhrazených provozovatelem. Provozovatel neodpovídá za ztrátu věcí mimo místa jím vyhrazená k odkládání či úschově.

iv.    Věci odložené mimo místa k tomuto účelu vyhrazená provozovatelem mohou být provozovatelem z důvodu bezpečnosti odstraněny a dále s nimi bude provozovatelem nakládáno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

v.    Návštěvníci jsou povinni odevzdat provozovateli, provozovatelem pověřené osobě a/nebo bezpečnostní službě všechny předměty nalezené v areálu akce pokud zákon nestanoví jinak.

vi.    V případě, že návštěvníci v areálu akce naleznou jakékoliv podezřelé předměty, či předměty, jež jsou způsobilé ohrozit majetek, životy a/nebo zdraví třetích osob, jsou povinni bezodkladně informovat provozovatele, provozovatelem pověřené osoby, bezpečnostní službu. Každý návštěvník odpovídá provozovateli a/nebo jakékoliv třetí osobě za škodu vzniklou v důsledku jeho porušení pravidel vyplývajících z tohoto návštěvního řádu a/nebo jiných závazných právních předpisů.

vii.    Provozovatel je oprávněn požadovat na návštěvníkovi vydání věci, kterou byla způsobena provozovateli a/nebo jakékoliv třetí osobě úraz a/nebo škoda.

viii.    Návštěvníci jsou povinni informovat provozovatele a/nebo bezpečnostní službu o jakýchkoliv úrazech a/nebo vzniku škody v areálu akce.

ix.    V případě evakuace areálu akce, resp. jeho částí, či jiných mimořádných situací jsou návštěvníci povinni dodržovat „Požární poplachovou směrnici“ a evakuační řád areálu a řídit se pokyny provozovatele, provozovatelem pověřených osob, bezpečnostní služby a/nebo složek integrovaného záchranného systému. Požární poplachová směrnice tvoří přílohu tohoto návštěvního řád.

F. Ostatní ustanovení

i.    Vstupem do areálu akce návštěvníci souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či produkce akce pořádané v areálu akce pro komerční a/nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části akce pořádané v areálu akce pořadatelem a/nebo jeho smluvními partnery.

ii.    Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky pořadateli
a jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou.

iii.    Návštěvníci akce dále berou na vědomí, že v areálu akce mohou být pořizovány zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství. Za tímto účelem návštěvníci akce udělují vstupem do areálu pořadateli, resp. promotérem pověřeným osobám pořizujícím zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství ve smyslu § 84 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, souhlas s pořízením jejich podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, které se návštěvníků týkají nebo se týkají jejich projevů osobní povahy, a souhlasí s jejich volným použitím a šířením, a to bez jakéhokoli omezení ve formě, obsahu a rozsahu využití, bez jakéhokoli územního omezení a bez jakéhokoli časového omezení. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

G.    Závěrečná ustanovení

i.     Pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu mohou být dále doplňována pravidly vztahujícími se k jednotlivým akcím pořádaným v areálu akce nebo jeho částem. Takováto doplňující pravidla budou vždy vhodně uveřejněna v areálu akce a/nebo jeho části, či k dispozici u provozovatele, a/nebo u bezpečnostní služby a návštěvníci jsou povinni je dodržovat.

ii.     Nedílnou součást tohoto řádu tvoří příloha: Požární poplachová směrnice

Cesta na festival

Festival se koná v areálu Výstaviště Holešovice, Praha 7 na Křižíkově fontáně!

MHD:

 • Metro: „Nádraží Holešovice“ – linka C, dále pěšky, nebo 1 stanici tramvají.
 • Tramvaj č. 12, 17 nebo 24, výstupní zastávka „Výstaviště Holešovice“.
 • Parkování je možné na místě za příslušný poplatek.

OSTATNÍ

UŽITEČNÉ KONTAKTY

 • Hasiči: 150
 • Záchranná služba: 155
 • Městská policie: 156
 • Policie ČR: 158

ZTRÁTY A NÁLEZY

Případné ztráty ohlašte přímo Pořadatelům akce a nálezy prosíme odevzdat na pokladny při vstupu do areálu.

PSÍ MILÁČCI POVOLENI! Musí mít náhubek a být na vodítku – dle vyhlášky.

O festivalu

Burgerfest je dvoudenní unikátní, food-kulturní festival pravidelně probíhající na Výstavišti v Praze Holešovicích pod záštitou US Ambasády v Praze. Jeho historie se píše již od roku 2012 a v současné době jsme největším burgerovým festivalem v Evropě. Představujeme kuchařský umění vybraných burgráren nejen z Prahy ale i z celé ČR a zahraničí a k tomu hlavním partnerem byl pěkných pár let ambasador těch nej kvalitních lihovin z Tennessee – Jack Daniel’s. Máme taky podporu od celosvětově nejznámější partičky grilovacích nadšenců – BBQ Pit Boys z USA a jejich chapters, kteří se pravidelně účastní grilovacích show.

Před vznikem Burgerfestu byl burger u nás vnímán jako rychlý a nepříliš kvalitní jídlo z fast foodu. Naším posláním bylo a je dokázat, že právě tak tradiční americký jídlo, jakým burger je, má své místo v kvalitní gastronomii.  Takže před skoro už dekádou jsme představili trend gourmet burgerů a k tomu každoročně množství dobrých burgráren. Stále vzrůstající oblíbenost týhle lahůdky nám dokazuje, že směr byl správnej a hlavně smysluplnej. Burger je totiž neuvěřitelně variabilní, základem je vždy kvalitní maso a to z lokálních a čerstvých surovin, správné dochucení, bulka od vlastního pekaře… Příprava  přímo na místě před tvýma očima tomu všemu dodá tu pravou šťávu a atmosféru. Na festivalu vždy myslíme i na kytkožrouty a bezlepkáče.

Další již 10. ročník se bude konat opět na Výstavišti na Bruselské cestě kousek Křižíkovy fontány a to od 3 – 5. září 2021 a bude zcela UNIKÁTNÍ!

                                Čeká tě totiž rovnou trojka, která se má fakt ráda:  burgery, kapely a mašiny.

                                                    Burgerfest a Prague Harley Days.

Prostě za jeden lupen ještě víc zábavy, kterou si po tom všem fakt zasloužíš! Osvědčené věci, které fungují se nemají měnit, a proto jsme se i letos rozhodli spojit Burgerefest  s dalším legendárním festivalem všech milovníků kůže a benzínu – Prague Harley Days. Takže to bude fakt nářez!

Sleduj novinky ať ti nic neuteče tady nebo na našem  FB Instagramu

A proč to všechno pořád ještě děláme? Protože My v hovězí věříme!

Covid info: pokud bychom byli přinuceni akci zrušit, tak zajistíme navrácení vstupného či přesunutí platnosti vstupenky na další ročník. Prosím uschovejte si doklad o zaplacení.