BURGERFEST

1.-3. září 2023

NOVINKY

Tisková zpráva Prague Burgerfest 2013

Prague Burgerfest 2013 skončil a my bychom Vás rádi seznámili s výsledky a statistikami burgerového šílenství. Festival v letošním roce navštívilo přes třicet tisíc návštěvníků, kteří ochutnali více než dvacettřitisíce burgerů. Celkem tedy prošlo rukama kuchařů třinácti restaurací tři tisíce pět set kilogramů hovězího masa. Návštěvníci se osvěžili z více než sedmdesáti sudů piva a desetitisíc nealkoholických nápojů.

Návštěvníci festivalu vybírali nejlepší restauraci v kategorii VOX POPULI. Ve velmi těsném finiši nakonec rozhodovaly setinky bodů. Nejlepší restaurací Burgerfestu 2013 se s hodnocením 1,3 bodu stala restaurace Bejzment. Druhé místo s hodnocením 1,34 bodu získala restaurace Zephyr a jako třetí se s hodnocením 1,36 bodu umístila restaurace Blackdog Cantina.

Rádi bychom poděkovali členům poroty za jejich čas a nasazení, se kterým hodnotili produkty jednotlivých restaurací. Na prvním místě dovolte, abychom poděkovali starostce městké části Praha 2, paní magistře Janě Černochové. Dále jsme byli poctěni návštevou držitele francouzského řádu za gastronomii, rytíře Dalibora Navrátila. Porotenské práce se také laskavě ujali následující členové: marketingový ředitel Prague TV a společnosti Opencall pan Markus Klos, finanční ředitel společnosti RESTU pan Justin Fancher, brandmanager a DJ Youradio pan Jan Svěrák a v neposlední řadě jsme se také radovali z přítomnosti pana Martina Hejdy, zástupce společnosti Pepsico, s.r.o.

Porota v nelehkém rozhodování přisoudila nejvyšší ocenění za nejlepší speciál teamu restaurace Bejzment. Jako druhý nejlepší speciál porota označila burger restaurace Tom’s burger a na třetím místě se umístil speciál z restaurace Fasty’s.

V kategorii běžného burgeru zvítězila restaurace Zephyr, následována z druhého místa Blackdog Cantinou a z třetího místa teamem restaurace Tom’s burger.

Pořadatelé Burgerfestu by byli velmi potěšeni, kdyby všichni zúčastnění, partneři, podporovatelé a návštěvníci přijali poděkování za úžasnou atmosféru celého festivalu.

za tým organizátorů

Zdeněk Střížek, prezident festivalu26